Ống đựng cọ trang điểm MSQ màu đen4688290934_1051136366-13detail_4026591804_1051136366detail_4023407024_1051136366