Giá phơi cọ với 26 lổ căm giúp cọ khô dể dàng khi bạn muốn vệ sinh cọ

 

 

Giá phơi cọ 26 ô cao cấp Docolor màu đen