Cọ đánh nền và đánh phẩn phủ

Cọ hoạt động hoàn hảo với BB cream, bột, giúp trang điểm pha trộn vào một nhanh chóng và dễ dàng ứng dụng nhưng siêu mỏng, kết thúc hoàn hảo.

 

 

 

12345678