- Tượng có kích thướcThần tài: D8.5 x R8 x C13 cm.Ông địa: D11x R10 x C13 cm