- Tượng có kích thước Thần tài: D10 x R6.5 x C13.5 cm.Ông địa: D15x R11 x C11.5 cm