Bộ cọ trang điểm MSQ 15 cây kèm ví đựng:

_01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_11