Bộ cọ trang điểm MSQ 12 cây màu xám :

J024275AJ024275BJ024275CJ024275DJ024275EJ024275FJ024275GJ024275H