Bộ cọ trang điểm MSQ 10 cây màu đen:

 

_01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_11_12_13_14