Bộ cọ trang điểm cao cấp MSQ 15 cây màu đen:

_01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15