Bộ cọ trang điểm cao cấp 12 cây MSQ màu hồng:
_01_02_03_04_05_06_07_08