Bộ cọ trang điểm 9 cây msq màu trắng:

 

_02_03_04_05_06_07_08_09_10_11_12_13_14