Bình Hoa Trang Trí Ngựa là vật phẩm phong thủy chứa đựng những điều tốt đẹp, mỗi một sản phẩm lại mang một ý nghĩa, một câu chuyện riêng.

 

Bình hoa tài lộc vẽ hình ngựa thể hiện cho sức mạnh vô biên, cầu danh vọng, tiền tài. Hình vẽ cây cối, hoa lá, núi non có ý nghĩa cầu sự hòa thuận, bình an, hạnh phúc, an khang.

 

Bình hoa tài lộc vẽ hình ngựa thể hiện cho sức mạnh vô biên, cầu danh vọng, tiền tài. Hình vẽ cây cối, hoa lá, núi non có ý nghĩa cầu sự hòa thuận, bình an, hạnh phúc, an khang.